กิจกรรมสหกรณ์

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
โครงการ สอ.สพก. CSR

โครงการ สอ.สพก. CSR

26-08-2564

  นายเชิดชัย ไกรนรา ประธานกรรมการฯ

อ่านต่อ...
ร่วมแสดงความยินดีการรับตำแหน่งผู้จัดการ

ร่วมแสดงความยินดีการรับตำแหน่งผู้จัดการ

05-08-2564

นายเชิดชัย ไกรนรา รักษาการประธานกรรมการดำเนินการ

อ่านต่อ...
ประมวลภาพการเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 2564

ประมวลภาพการเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 2564

02-08-2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. นางสาวณัฐบงกชช์ พักพาชัยพิมล ผูัจัดการสหกรณ์

อ่านต่อ...

ประกาศ

rdcoop : เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหารจัดการดี เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบัญชีสำหรับฝากเงิน
เลขที่บัญชี 184-1-00046-9
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร

หมายเลขบัญชีสำหรับชำระหนี้
เลขที่บัญชี 184-1-05195-0
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร

Card image cap

ดอกเบี้ยเงินฝาก (ณ วันที่ 1 กันยายน 2563)

เกษียณสุข 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.25
ออมทรัพย์ออมสุข 1.25
ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (สมาชิกสามัญ) 2.25
ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน (สมาชิกสมทบ) 1.50
ประจำทวีทรัพย์ 2.75

ดอกเบี้ยเงินกู้ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)

เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
เงินกู้ "สินเชื่อเพื่อการศึกษา" 4.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
     อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี
     ปีที่ 1 ( เดือน 1 - 6 )
     ปีที่ 1 ( เดือน 7 - 12 )
     ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุของสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลบด้วย 1.00


4.00
5.00