ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์

คุณสมศรี หลิมตระกูล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์

 

ให้กับสมาชิกจากเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัยเสียหายทั้งหมด ในวันที่ 20 ก.ค. 2558 ตามมติที่ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2558 วันที่ 26 มิ.ย. 2558